Mitä on tantra?

Tantra on sana, joka on hyvin latautunut kulttuurissamme ja joka on myös hyvin väärinymmärretty. Usein sana liitetään seksiin ja seksuaalisuuteen ja tantraa pidetään samana asiana kuin tantrinen seksi tai tietoinen seksin harrastaminen.

Traditionaalisessa mielessä tämä ei voisi olla kauempana todellisuudesta ja myöskään neotantran piirissä tuo kuva ei tavoita kuin murto-osan todellisuudesta.
 
Olen itse perehtynyt traditionaaliseen tantraan Shaktajooga-koulun opettajakoulutuksessa vuosina 2017 ja 2023 (joka välittää Kaula-tradition tantraa Suomessa ja suomen kielellä) sekä neotantraan Wild Heart Academyn-koulutuslinjassa ja valmistunut jälkimmäisestä Tantric Life Coachiksi vuonna 2021.

Tiivistettynä näkemykseni tantrasta, joka on synteesi traditionaalisen ja neotantran filosofiasta ja harjoituksista:

Näen tantran elämää arvostavana ja sille antautuvana henkisenä polkuna. Se tunnustaa jokaisen ihmiselämän erityisyyden, eikä se pyri mihinkään ulkoapäin määriteltyyn ihanteeseen siitä, millaiselta elämän tulisi näyttää. Tämä elämänmyönteisyys erottaa sen monista muista henkisistä harjoituksista, joissa usein asetetaan tavoite kohti jotain ihannetilaa, vaikkapa valaistumista, johon sitten erilaisilla keinoilla (esimerkiksi maailmallisista iloista kieltäytymisellä) pyritään.

Tantran polku voidaan tiivistää neljään käsitteeseen, jotka olen Kaula-tradition tantrasta oppinut:

DHARMAARTHAKAMAMOKSHA
Oma polkuVaurausNautinto/autuusVapautuminen


Lisäksi tantra erottuu joukosta siinä, että se tunnustaa seksuaalisuuden ja seksuaalienergian (toisin kuvattuna feminiinisyyden ja maskuliinisuuden dualismin) kaiken elämän pohjalla olevana dynaamisena voimana. Tantra käsittelee seksuaalisuuteen liittyviä ulottuvuuksia ennakkoluulottomasti ja tarvittaessa tabuja rikkoen, silti ja juuri siksi rakkautta, luottamusta ja sisäistä integriteettiä rakentaen. Erityisesti kulttuurimme ylläpitämä vastakkainasettelu ja kahtiajako lihallisen/maallisen ja pyhän/taivaallisen välillä alkaa tantrikon elämässä sulautua yhteen ja siten eheytyä, mahdollistaen ihmisen paluun kokonaiseksi, yhdeksi kappaleeksi.

Tantran harjoittaminen mahdollistaa omaksi itseksi kasvamisen kaiken valheellisen ja aikansa eläneen purkamisen kautta. Tantrinen elämä repii sinut auki kerta toisensa jälkeen, vain korjatakseen sinut taas entistä vahvemmaksi, herkemmäksi ja avoimemmaksi.

Vaikka erilaiset kehomieleen keskittyvät terapeuttiset menetelmät eivät varsinaisesti ole tantraa, tantrinen elämäntaito (varsinkin neotantran piirissä) käsittelee keskeisesti myös niitä. Näin on siitä syystä, että kun tutkimme itseämme syvältä, mukaan lukien seksuaalisuuttamme, kohtaamme väkisinkin traumojamme ja varjojamme. Meidän on osattava käsitellä ja kohdata kaikki aiemmin kohtaamaton itsessämme, ennen kuin voimme edetä kohti syvempiä tasojamme. Kutsumme esiin sisäisen eläimemme, sisäisen lapsemme, sisäisen naisemme ja miehemme sekä kaikki muut arkkityypit, jotka lihallistuvat ihmisessä todella näkyviksi ja tuntuviksi. Opimme kohtaamaan, koskettamaan ja katsomaan myös toisiamme uudella intiimiydellä ja täten pääsemme peilaamaan itseämmekin totuudellisemmin. Lisäksi, elämänmyönteisyyden muistaen, avaudumme pyhyydelle ja jumalallisuudelle, joka ei sijaitse jossain tuolla yläilmoissa, vaan on läsnä kaikkein arkipäiväisimmässäkin hetkessä ja askareessa.

Eikä vähäisimpänä: rakkaus. Me kaikki syvimmillämme toivomme tulevamme nähdyksi ja rakastetuksi omana itsenämme. Olen tullut tantrakurssien aikana kohdatuksi sellaisella hyväksynnällä, arvostuksella ihailulla, jota en ole saanut kokea koskaan ennen, enkä ole osannut näin ollen sellaista tarvitakaan.

Mitä tantrailloissa tehdään?

Tantraillat ja -työpajat edustavat neotantraa, jota olen opiskellut Wild Heart Academyssä. Teemme erilaisia harjoituksia, jotka sisältävä kohtaamista, kosketusta, jakamista ja yhteyttä omaan kehoon, mieleen ja sydämeen. Harjoitusten avulla opit tuntemaan itseäsi syvemmin ja paremmin.

Opit muun muassa:

  • Tunnistamaan tarpeitasi,
  • Ilmaisemaan rajojasi,
  • Ottamaan vastaan ja antamaan,
  • Kohtaamaan toista ihmistä syvemmin,
  • Olemaan läsnä kokemuksillesi olivat ne millaisia tahansa,
  • Vahvistamaan kehotietoisuuttasi,
  • kierrättämään seksuaalienergiaa kehossasi,
  • tulemaan näkyväksi muiden edessä aidommin ja
  • ottamaan syvän nautinnon ravitsevaksi osaksi elämääsi.

Tantran harjoittaminen tukee sinua pidemmällä tähtäimellä transformaatioprosessissa, jonka myötä sinusta karsiutuvat sellaiset puolet, jotka estävät sinua elämästä itsesi näköistä elämää. Sinussa on sisällä elämä ja elämänhalu: ainutkertainen, yksilöllinen potentiaali, halu ja kaipuu olla juuri SINÄ. Tuo potentiaali voi puhjeta kukkaan tantran avulla.

Wild Heart Academyyn voit tutustua täältä: Wild Heart Academy – Tantrakurssit, tapahtumat ja hoitajat kautta maan

Traditionaaliseen tantraan suomenkielellä voit tutustua täällä: Shaktajooga – Suoritusvapaa alue odottaa sinua – Shakta Joogakoulu

Tarjoamastani tantrisesta elämäntaidon valmennuksesta yksilöille ja pareille voit lukea täältä.

Jos sinulla on kysyttävää tai haluat varata itsellesi ajan valmennukseen, voit lähettää sähköpostia osoitteeseen info@markussavander.fi