Valmennukset ja hoidot

Tältä sivulta löydät lisätietoa yksilöille tarjoamistani palveluista: Kasvuvalmennuksesta yksilöille ja pareille, tantrisen elämäntaidon valmennuksesta, lyhytterapiasta sekä de-armouring-hoidoista.

Vastaanotto onnistuu Tampereen keskustassa sekä Zoomin välityksellä etänä. Hinnasto sivun alareunassa.

Jos sinulla on kysyttävää palveluistani tai mietit, mikä palvelu sopisi tilanteeseesi parhaiten, ota yhteyttä.

Voit varata ajan lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@markussavander.fi

Kasvuvalmennus yksilöille

Uraa uurtavan psykologian tutkijan Abraham Maslowin luoman tarvehierarkian huipulla ovat itsensä toteuttamisen (toiseksi ylin) ja transsendenssin tarpeet. Kasvuvalmennus ottaa nämä inhimilliset teemat erityisesti huomioon, unohtamatta muita inhimillisiä tarpeita.

Ihmiseen on sisäänrakennettu tarve saada yhteys johonkin rajallista itseä suurempaan. Usein vaikkapa merkityksettömyyden tunteet, uupumus ja addiktiot ja joskus myös ahdistus ja masennus kertovat siitä, että olemme sulkeneet yhteyden elämän henkiseen tai hengellisen ulottuvuuteen. Joskus elämänkriisi tai sairastuminen nostaa meidän eteemme tärkeitä eksistentiaalisia kysymyksiä: Tunnenko itseni ja tiedänkö mitä haluan? Elänkö arvojeni mukaista elämää? Ovatko eri elämäni osa-alueet tasapainossa? Voinko hyvin ihmissuhteissani? Olenko todella kohdannut menneisyyteni vaikeat kokemukset? Olenko yhteydessä itseeni kaikilla ihmisyyden osa-alueilla (esim. mieli, keho, tunteet, sielu)? Mitä paha oloni haluaa minulle viestiä?

Henkisyys voi näyttää sinun kohdallasi juuri omanlaiseltasi. Siihen voi liittyä suhde luontoon, omat arvot ja niiden selkiyttäminen, kutsumus edistää yhteisön hyvinvointia, henkiset harjoitukset tai uskonnon seuraaminen, kaipuu kokea yhteys johonkin suurempaan tai kaipuu päästä kotiin. Valmennus mahdollistaa näiden teemojen käsittelyn luottamuksellisen keskustelun sekä meditaation ja muiden kokemuksellisten harjoitteiden avulla. Yleensä valmennukseen liittyy myös psykologisia teemoja ja esimerkiksi menneisyyden haasteiden käsittelyä.

Varasin valmennuspaketin Markukselta sillä ajatuksella, että haluaisin oppia hyödyntämään meditaatiota oman hyvinvointini tukena. Alustavan puhelinkeskustelun perusteella jäi jo tunne, että mahdollisesti tulenkin saamaan tästä itselleni paljon enemmän, kuin ainoastaan meditaatio-oppeja. Jokaisen tapaamisen jälkeen tuntui, että ymmärrän itseäni hieman paremmin. Markus onnistui valmennuksen aikana luomaan nopeasti luottamuksellisen suhteen ja tarjoamaan jatkumoa sekä tärkeitä työkaluja asioiden omatoimiseen käsittelyyn. Koin Markuksen valmennuksen niin hyödyllisenä ja voimaannuttavana, että päädyin jatkamaan uuden valmennuksen parissa.
Nainen 41v

Kasvuvalmennus pareille

Parisuhde on useille meistä elämän tärkein ihmissuhde. Sellaisena se voi parhaimmillaan olla äärimmäisen antoisa, rakastava ja merkitystä tuova ja pahimmillaan haasteita, ristiriitoja ja kipua täynnä. Yleensä se on jossain määrin näitä molempia.

Parisuhde haastaa meidät kasvamaan. Molemmat parisuhteen osapuolet muuttuvat ja kehittyvät kaiken aikaa ja suhteen tulisi kasvaa siinä samalla, jotta se pysyisi molempien elämien keskeisenä tukevana rakenteena.

Menneisyys ja sieltä kumpuavat kohtaamattomat asiat tuovat usein kipua ja konflikteja parisuhteeseen. Kun ryhdymme intiimiin suhteeseen toisen kanssa, myös hänen lapsuutensa ja aiempien ihmissuhteiden kokemukset tulevat osaksi meidän elämäämme. On tärkeää oppia tuntemaan riittävästi kumppanin elettyä elämää, jotta voimme ymmärtää hänen ainutkertaista tapansa suhtautua itseensä, ihmisssuhteisiin ja koko maailmaan.

Seksuaalisuus on tärkeä osa parisuhdetta ja seksuaalisen aktiivisuuden väheneminen usein myös vähentää parisuhteen onnellisuutta. Seksuaalisuus on äärimmäisen tärkeä osa sekä henkilökohtaista että parisuhteen hyvinvointia, mutta samalla kyse on niin herkästä ja haavoittuvasta ulottuvuudesta, että siitä puhuminen voi olla vaikeaa.

Eronneet ihmiset ovat ilmoittaneet eronsa syyksi vaikeudet kommunikoida erimielisyyttä aiheuttavista teemoista sekä läheisyyden hiipumisen. Lisäksi puolison riittämätön tuki, seksuaaliset ongelmat ja arvostuksen puute voivat olla syitä eroon. Myös elämäntapojen ja arvojen väliset eroavaisuudet haastavat parisuhteen lujuutta.

Toimivan parisuhteen perusarvot voidaan ajatella olevan seuraavat (Harris, 2009): syvä yhteys kumppaniin, välittäminen ja tuen antaminen. Jos näistä yksikin alkaa vähentyä pidemmäksi aikaa, parisuhteen perusta alkaa murentua.

Jos parisuhteenne tila herättää teissä molemmissa tai jommassa kummassa huolta ja kaipaatte apua tilanteenne ymmärtämiseen ja käsittelyyn, parivalmennus on juuri teitä varten!
Usein jo muutamasta valmennuskerrasta on selkeää hyötyä.

Valmennusjakso tuntui välillä rankalta, jopa turhalta, mutta näyttikin meille monta ovea, joita availemme edelleen. Valmennuksen johdattamana löysimme juuri meille sopivat keinot yksilöinä ja yhdessä. Markus osasi vaihdella psykologian ja tantran keinoja ja hänen tapansa kohdata meidän haastavatkin tunteet rauhallisesti antoi esimerkkiä tehdä sitä myös toisillemme. Nyt  2kk viimeisen kerran jälkeen kommunikaatiomme, lapsiperhe arkemme ja koko suhteemme on muuttunut merkittävästi rakkaudellisemmaksi, rehellisemmäksi ja kevyemmäksi.
Pariskunta 31v & 32v

Tantrinen elämäntaidon valmennus

Tantrisessa elämäntaidon valmennuksessa kohdataan ja keskustellaan avoimesti ja luottamuksellisesti sekä tehdään tarpeen mukaan meditatiivisia ja eläytyviä harjoituksia sekä erilaisia tantrisia harjoituksia. Tantrisuutta valmennukseen tuo aistillisuuden ja kehokokemuksen tutkiminen ja vahvistaminen sekä seksuaalisuuden ja seksuaalienergian hyväksyminen ja käsittely osana hyvinvointia ja terveyttä. Valmennus sisältää kuitenkin usein monia muitakin elementtejä, kuten sisäisen lapsen eheyttämistä, feminiinisen ja maskuliinisen olemuspuolien tarkastelua, tunteiden kehollista kohtaamista, hyväksymisen ja myötätunnon kehittämistä itseä kohtaan, tunnelukkojen purkamista ja läsnäolon vahvistamista ja syventämistä.

Menetelmät ja lähestymistavat määrittyvät valmennuksen aikana asiakasta kuunnellen ja kunnioittaen. Keskeisin parantava tekijä valmennuksessa on valmentajan asettuminen ehdottoman hyväksynnän tilaan, jossa asiakkaan on mahdollista tuoda näkyväksi aiemmin peitettyjä tai kiellettyjä puolia itsestään.

Markus on valmistunut Tantric Life Coachiksi Wild Heart Academysta vuonna 2021 ja hän on sen jälkeen ohjannut tantratyöpajoja, tehnyt de-armouringhoitoja ja tarjonnut tantrista elämäntaidon valmennusta yksilöasiakkaille ja pariskunnille.

Tantrinen näkökulma valmennukseen

Tantrinen näkemys ei pyri pääsemään eroon ihmisen elämän “alemmista tarpeista” henkisen kasvun nimissä vaan se harjoittaa hyväksyy radikaalisti ihmisyyden kaikki erilaiset puolet ja näkee jumaluuden tai syvän merkityksen kaikessa elämään kuuluvassa. Saat olla seksuaalinen, emotionaalinen, dynaaminen, ristiriitainen, aistillinen, eläimellinen, ujo ja varautunut, vaurauteen pyrkivä ja tämä kaikki hyväksytään. KAIKKI tämä voidaan sisällyttää henkiseen kasvuun, mitään ei tarvitse kieltää. Itse asiassa, tantrisen näkemyksen mukaan kieltäytyminen ja kontrollointi voi sulkea myös yhteytesi henkisiin ulottuvuuksiin. Pointtina on tuoda läsnäolo ja tietoisuus kaikkeen tähän tässä maailmassa nautittavaan. Mikä tahansa “maallinen” tekeminen tai asia on portti hengelliseen ulottuvuuteen, sillä lopulta nämä kaksi ovat yhtä.

DHARMA – ARTHA – KAMA – MOKSHA
Oma polku – Vauraus – Nautinto/autuus – Vapautuminen

Edellä mainittu polku on tantran (oli sitten kyseessä neo- tai klassinen tantra) ytimessä ja tällaista näkemystä tuon myös valmennuksiin mukaan. Valmennuksessa voidaan hyödyntää tarpeen mukaan myös erilaisia tantrisia harjoituksia.

Työskentelin Markuksen kanssa tunnelukkojen kanssa. Työskentely tuntui turvalliselta alusta lähtien ja tiesin, että Markuksen seurassa voi tarvittaessa sukeltaa syvään päätyyn. Vastaanotolle oli mukava tulla ja keskustelimme aina minulle ajankohtaisista aiheista. Markuksen työote yhdistää vahvasti mieltä ja kehoa. Lyhyen valmennuksen aikana sain uutta näkökulmaa ja ymmärrystä itseeni sekä kumppaniini, jonka seurauksena kohtelen sekä itseäni että häntä armollisemmin. Opin myös tunnistamaan energioita kehossani ja avaamaan sisäisiä jumeja läsnäolon voimalla.
Mies 28v

Lyhytterapia

Lyhytterapiassa saat ohjausta elämäsi vaikeuksien ja psykologisien pulmien keskellä. Jos kärsit haastavista oireista kuten ahdistuksesta tai masennuksesta, koet sisäistä turvattomuutta, vakauden puutetta, sinulla on vuorovaikutusongelmia tai jaksamisen ongelmia, saat minulta matalan kynnyksen apua tilanteesi selvittämiseen. Useimmiten se, että saamme myötätuntoisesti kuuntelevan ihmisen huomion ja saamme puhuttua “suumme puhtaaksi” on ensimmäinen ja tärkein askel kohti parempaa oloa. Lyhytterapiassa saat varmasti uusia näkökulmia tilanteeseesi, ehkä sellaisia joita et koskaan ole osannut ajatellakaan! 

Menetelminä valmennuksessa käytetään keskustelun lisäksi tarvittaessa hyväksymis- ja omistautumisterapian menetelmiä, läsnäoloharjoituksia, kehollista tunnetyöskentelyä, skeematerapian sisältöjä kuten sisäisen lapsen, vanhemman ja aikuisen työstämistä, tunnelukkojen käsittelyä ja arvojen kartoitusta.

Voit varata yksittäisen tapaamisen tai kolmen, viiden tai kymmenen tapaamisen paketin.

Huom! Tarjoan palvelua matalan kynnyksen terapiapalveluna itse maksaville asiakkaille, eikä käynneistä tai niiden sisällöistä ei tehdä merkintöjä terveydenhuollon järjestelmiin. Palvelua ei myöskään voi maksaa maksusitoumuksella eikä niistä saa Kelan korvauksia.

Toteutan työssäni psykologin ammattietiikkaa ja vastuullisuutta. Suosittelen sinulle tarvittaessa lisäapua tai tutkimuksia terveydenhuollon piirissä.

Markus is a true professional. His councelling sessions provide a safe space and genuine support. He has taught me to identify, accept and manage my emotions. Under his guidance I have learnt to reconnect with my true self and stay focused. Mindfulness and meditation practices have been an essential part of our therapy. They are now my main helping tools in  life, which is full of bumps and surprises. I am really happy with the results Markus has helped me achieve.
Nainen 45v

De-armouring

De-armouring-hoito on suomennettuna panssarin purkamista. Käytännössä kaikki kokemamme stressaavat, emotionaalisesti kuormittavat tai jopa traumaattiset kokemukset, joita emme käsittele tai pura, muodostavat kehomieleemme jännitystä. Tätä jännitystä hoidossa puretaan. 

Käytännössä de-armouring sisältää kehon faskioiden eli lihaskalvojen käsittelyä koko kehon alueelta. Hoito painottaa hidasta ja läsnäolevaa etenemistä. Otteet sisältävät esimerkiksi hitaita liukuja ja triggerpisteiden painamista. Kosketus on arvostavaa ja kiireetöntä. Hoitajan läsnäolo luo hoidettavalle tilaa stressistä ja jännityksestä palautumiselle sekä mahdollisesti myös traumojen kohtaamiseen kehossa. De-armouring on menetelmä, joka mahdollistaa kehoon jääneiden, fyysisten, emotionaalisten ja henkisten lukkojen avautumista ja siinä mielessä se eheyttää,vahvistaa ja integroi kehon ja mielen yhteyttä.

Hoidot voivat sisältää myös genitaalialueen sekä suun alueen käsittelyä. Nämä ovat alueita, joita perinteisessä hieronnassa ei yleensä käsitellä ja samalla alueita, joihin kerääntyy paljon emotionaalisia tai seksuaalisuuteen liittyviä jännitteitä, stressiä ja traumoja. Turvallinen ja hyväksyvä kosketus kyseisille alueille voi olla todella vapauttavaa ja parantavaa. Genitaalialueiden hoidosta sovitaan aina erikseen, enkä tee sille alueelle hoitoja ensimmäisellä hoitokerralla.

Hoidossa yhdistyvät hoitajan rakkaudellinen ja hyväksyvä läsnäolo sekä anatominen ymmärrys ja toimivat tekniikat, mikä tekee hoidon lähestymistavasta hyvin kokonaisvaltaisen.

Kävin Markuksen de-armouring-hoidoissa viisi kertaa. Minulla oli joitain kehoon jääneitä kipeitä kohtia, mitkä eivät helpottuneet hieronnalla, kalevalaisessa jäsenkorjauksessa eikä energiahoidolla. Lisäksi minulla oli tunteita, joita olin jo sanallisesti sekä muilla hoitomuodoilla käsitellyt, mutta silti koin, että ne olivat vielä jääneet kehooni. Hoidoissa sain kohdata, tuntea ja päästää irti monista kehooni jääneistä tunteista. Sain myös miellyttävää ja kunnioittavaa kosketusta, mikä jo sinänsä oli arvokasta. Koin Markuksen tekevän minulle hoitoja kunnioittavasti ja turvallisesti. Minun oli hyvä käydä hoidoissa ja hoitojen jälkeen olen voinut paremmin sekä fyysisesti että henkisesti. Suosittelen hoitosarjaa niille, jotka haluavat rohkeasti kohdata oman kehon turvallisessa käsittelyssä ja ovat valmiita kohtaamaan kehoon jääneitä tunteita ja päästämään niistä irti.
Nainen 46v

Hinnasto (kaikki hinnat sisältävät alv24%):
Opiskelijoille, eläkeläisille ja työttömille todistusta vastaan 10% alennus

Valmennukset ja lyhytterapia yksilölle:

1h 99e
3 x 1h 279e
5 x 1h 429e

Valmennukset pariskunnille:

75min 139e
3 x 75min 389e
5 x 75min 599e

De-armouring-hoito:

1 x 2h 145e
3 x 2h 415e
5 x 2h 710e

Voit varata aikasi valmennuksiin ja hoitoihin sekä kysyä mieltäsi askarruttavat kysymykset ottamalla yhteyttä info@markussavander.fi

Valmennukset ja hoidot eivät korvaa lääketieteellistä tai psykiatrista hoitoa. Jos sinulla on vakava, lääketieteellistä hoitoa vaativa sairaus tai mielenterveydellinen ongelma tai akuutti kriisi, otathan yhteyttä ensisijaisesti omaan terveydenhuoltoon.